In welchem Land wollen wir leben?

Das Alevitische Kulturzentrum Wiesloch e.V lud am 02. Juni 2019 zu einem Festakt zu „70 Jahre Grundgesetz“ in den Vereinsräumen ein. Neben dem Bürgermeister der Stadt Wiesloch, Herrn Ludwig Sauer, nahmen zahlreiche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Vereinsvorstände,...

Saltanata Hayır!

Saltanata Hayır! Av. Memet Kılıç, LL.M. (Heidelberg Üniversitesi) Ankara ve Karlsruhe/Almanya Baroları Üyesi Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığı, yasama, yürütme ve yargının günlük hezeyanlar ile hareket eden bir kişiye devredilmesi bir felakettir. Biryandan...