Yayınlar

Kitaplar

Eherecht in Europa

Avrupa’da Aile Hukuku Kitabı’nın Türkiye Bölümü

“Eherecht in der Türkei”, in: “Eherecht in Europa”
Hrsg. Süß /Ring, 2. Auflage 2012, S. 1269-1315

Nomos Verlagsgruppe: ISBN 978-3-8329-7487-9

Eherecht in Europa

Avrupa’da Miras Hukuku Kitabı’nın Türkiye Bölümü

“Erbrecht in der Türkei”, in: “Erbrecht in Europa”
Hrsg. Süß/Haas, 2. Auflage 2008, S. 1525 – 1563

Zerb Verlag: ISBN 978-3-935079-57-0
Deutscher Notarverlag: ISBN 978-3-940645-05-0
Helbing Lichtenhahn Verlag: ISBN 978-3-7190-2754-4

„Migrationsprozess im Bildungssystem“, in: Die Perspektive des Anderen, Kulturräume anthropologisch, philosophisch, ethnologisch und pädagogisch beleuchtet

Eğitim Sisteminde Göç Olgusu, Heidelberg Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Yayınları

„Migrationsprozess im Bildungssystem“
in: Die Perspektive des Anderen, Kulturräume anthropologisch, philosophisch, ethnologisch und pädagogisch beleuchtet
Schriftenreiche der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Band 53, Hrsg. Fadja Ehlail, Henrike Schön, Veronika Strittmatter-Haubold

Mattes Verlag, 1. Auflage, 2010, S. 113-129
ISBN: 978-3-86809-039-0

„Türkeistämmige sind die Stiefkinder der Republik“, in: Willkommen in Deutschland

Türkiye Kökenliler Almanya’nın Üvey Evlatları, Almanya’ya Hoşgeldiniz Kitabı

„Türkeistämmige sind die Stiefkinder der Republik“, in: Willkommen in Deutschland
Hrsg. Hasan Aka / Metin Yalcinkaya

Herder Verlag 2013, S. 144-158.

Hacettepe Universitesi

Almanya`da Göç Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Avrupa Hukukunda Kazanılmış Hakların Korunması’, Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum

Änderungen im deutschen Zuwanderungsrecht und Schutz der wohlerworbenen Rechte im Europarecht, Universität Hacettepe
Almanya`da Göç Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Avrupa Hukukunda Kazanılmış Hakların Korunması’, Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum

Yayınlayan Dr. M. Murat Erdoğan, Orion Kitabevi, 1. Baskı, 2009, S. 213-222
ISBN: 978-9944-769-53-2.

Kontakt Schriftenreihe des Instituts für Weiterbildung

Exorsistler ve Din Tuzağı, Heidelberg Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Yayınları

„Tempelpriester und Exorzisten – Wir tappen in eine religiöse Falle“, in: Dialog der Kulturen/Deutschland-Marokko
Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Institut für Weiterbildung), Band 18

Hrsg. Christian Minuth / Willi Wölfing, 1. Auflage, 2003, S. 135-141
ISBN:3-9801530-7-X

„Auswirkungen der deutschen Staatsangehörigkeitsreform“, (Deutsch-Türkische Verhältnisse)

Alman Vatandaşlık Hukukunda Yapılan Reformun Etkileri, Türk-Alman Hukukçular Derneği Yayını

„Auswirkungen der deutschen Staatsangehörigkeitsreform“, (Deutsch-Türkische Verhältnisse)

Hrsg. Deutsch-Türkische Juristenvereinigung e.V., Berlin 2002, S. 33-47.
Berlin Verlag, ISBN 3-8305-0305-9

“Allenfalls sehbehindert! (Rechtsextremismus und die Polizei)”, in: Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, BKA-Herbsttagung 2000

Polis ve Aşırı Sağcılık, Federal Kriminal Dairesi Yayını

“Allenfalls sehbehindert! (Rechtsextremismus und die Polizei)”, in: Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, BKA-Herbsttagung 2000
BKA-Herbsttagung 2000

Hrsg. Bundeskriminalamt, Leuterhand Verlag, 2001, S. 185 f.
ISBN: 3-472-04797-6

Neue Regierung - neue Ausländerpolitik?

Yeni Hükümet, Yeni Yabancılar Politikası?

„Touristen oder Migranten“ in neue Regierung – neue Ausländerpolitik?
Hrsg. Barwig/Brinkmann/Heilbronner/Huber/Kreuzer/Lörcher/Schuhmacher
Nomos Verlag, 1999. S. 33 – 46.
Die Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei

Türkiye ile AB Arasındaki Gümrük Birliği, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Yayını

“Die Zollunion zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei”

Magisterarbeit, veröffentlicht durch das türkische Staatsekretariat der Staatskasse und des Außenhandels
Ankara, 1993.

Hukuksal Makaleler

ZRP - Zeitschrift für Rechtspolitik

Alman Irkçı Partisi NPD’ye Karşı Yeni Kapatma Davası

“Neues Parteiverbotsverfahren gegen die NPD”

Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP)
5/2013, S. 156 f.

Ankara Barosu Dergisi

“Alman Hukukunda Tutuklulukta Ölçülülük Ilkesi”

Ankara Barosu Dergisi
2011/1, S. 203-210. (ISSN 13009885)

Cagdas Hukukcular Dernegi / Çağdaş Hukukcular Derneği

“Alman Avukatlık  Kanunu´nun Bazı Hükümlerine Kısa Bir Bakış”

Çağdaş Hukuk
v. 5-6/1993, S. 36 ff.

Cagdas Hukukcular Dernegi / Çağdaş Hukukcular Derneği

“Türk Aile Hukukunda Yapılan Reform, Kadın-Erkek Eşitliğine Giden Yolu Açıyor”

Çağdaş Hukuk
v. 7-8/1993, S. 45 ff.

FamRZ - Familienrecht

Türk Aile Hukukunda Yapılan Reform, Kadın-Erkek Eşitliğine Giden Yolu Açıyor

Aile Hukuku Dergisi

“Die Reform im türkischen Familienrecht bahnt den Weg zur Gleichberechtigung”

FamRZ – Familienrechtszeitschrift
11/1993, S. 1282 ff.

StAZ - Das Standesamt

Türk-Alman Çifte Vatandaşlığı?

Alman Nüfus İşleri Dergisi

“Deutsch-türkische Doppelstaatsangehörigkeit?”

StAZ – Das Standesamt
3/1994, S. 73 ff.

IPRax - Praxis des Internationalen Privat und Verfahrensrechts

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye Mahkemelerince Tanınması ve Tenfizi

Uluslarası Hukuk Dergisi

“Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile durch türkische Gerichte”

IPRax – Praxis des Internationalen Privat und Verfahrensrechts
6/1994, S. 477 ff.

ZfTS - Zeitschrift für Türkeistudien

Türk-Alman Çifte Vatandaşlığının Hukuksal Sorunları

Türkiye Araştırmalar Merkezi Dergisi

„Rechtsfragen einer deutsch-türkischen Doppelstaatsangehörigkeit“

ZfTS – Zeitschrift für Türkeistudien
1/1994, S. 59 ff.

Manisa Barosu

Avrupa İnsan Hakları Konvensiyonu’nun 8’inci Maddesi Açısından Avukatlık Bürosunun Aranması

Manisa Barosu Dergisi
1/1996, S. 15 ff.

ZfTS - Zeitschrift für Türkeistudien

Yurtdışındaki Türk Vatandaşlarının Seçim Hakkı

Türkiye Araştırmalar Merkezi Dergisi

„Das Wahlrecht der Auslandstürken“

ZfTS – Zeitschrift für Türkeistudien
2/1996, S. 207 ff.

Heinrich Böll Stiftung

Göçmenler: İstenmiyor, Yabancılar Hukuku Gerçekler ile Bağdaşmıyor

Heinrich-Böll-Vakfı Dergisi

„Migranten: Unerwünscht (Das Ausländergesetz entspricht nicht der Realität)“

Interkulturelle Gesellschaft und Citizenship
Hrsg. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2002, S. 15f.

nah & fern - Ausgabe 28

Yeni Göç Yasası – Yeni Mültecilik Nedenleri?

Yabancı Meclisleri Ekümen Çalışma Dergisi

“Neues Zuwanderungsgesetz – neue Asylgründe?”

nah&fern – Ein Material- und Informationsdienst für Ökumenische Ausländerarbeit
Februar 28/2003, S. 28-31.

AfP - Zeitschrift fuer Medien und Kommunikationsrecht

Göçmenlerin Uyumunda Kamu Radyo-Televizyonlarının Sorumluluğu

Medya ve Komunikasyon Hukuku Dergisi

“Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bei der Integration von Migranten”

AfP – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht
1-2003

AMFN - Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen/en und Flüchtlinge in Niedersachsen

Ayrımcı Muameleye Karşı Yasa Avrupa’daki İnsanların Güvencesi mi?

Niedersachsen Göç ve Mülteci Çalışma Grubu Dergisi

„Sicherheit der Menschen in Europa durch das Antidiskriminierungsgesetz?“

AMFN – Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen/en und Flüchtlinge in Niedersachsen
Nr. 20 März 2003, S. 4-10.