Referanslar

IMG_2536

Alman Federal Meclisi’ne Bilirkişilik (2006 ve 2007)
Avrupa Konseyi’ne Bilirkişilik
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu
Uluslararası Çalışan Bir İstanbul İnşaat Firmasına Danışmanlık
Türkiye’deki Üniversitelere Danışmanlık
Alman Sendikası IG-Metall Yönetim Kurulu’na Danışmanlık
Türkiye’ye Çöp İşleme Fabirkası Kuruan bir Alman Firması’nın Sözleşmelerinin Hazırlanması
Antalya’daki bir devremülk anlaşmasının müvekkilimiz lehine değiştirilmesi
Bir taşımacılık şirketinin alacak haklarının takibi
Bir Alman firması için Türkiye’de gayrımenkul alım işlemleri
Tanınmış bir Alman textil şirketinin alacaklarının İstanbul’da takibi
Evliliği henüz Türkiye’de tanınmamış olan eşin miras hakkının Türkiye’de alınması
Nakliye şirketlerinin sözleşmelerinin hazırlanması
Vasiyetnameler, Mirassözleşmeleri, Ölünceye kadar bakım sözleşmeleri ve hastalık bakım vekaletnamelerinin düzenlenmesi ve noter onayının alınması
Türk vatandaşlığına giriş ve çıkış işlemlerinin Türkiye’de takibi
Televizyon kanalının kuruluş ve lisans işlemleri